~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΜε ταχείς ρυθμούς –για την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα του έργου το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ προχωρεί στην διάσωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού. Ήδη υπεγράφη στις 21-2-2012 μεταξύ του Διαζώματος και του μελετητή αρχιτέκτονα Στρατή Παυλίδη η εκπόνηση μελέτης με θέμα:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ του
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»
Τα βασικά σημεία της σύμβασης παρουσιάζονται κατωτέρω:
«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης – στερέωσης του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας.
 Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει:
 Α. Τεκμηρίωση – Βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα
 1.  Σχέδια υπάρχουσας κατάστασης
2.  Γενική κάτοψη του θεάτρου και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου (κλ. 1:200)
3.  Κατόψεις του κοίλου και της σκηνής (κλ. 1:20 – 1:50) 
4. Τομές του κοίλου, των αναλημμάτων και της σκηνής (κλ. 1:20 ) 
5. Όψεις αναλήμματος και της σκηνής (1:20) 
6. Φωτογραφική τεκμηρίωση
7. Έκθεση που θα περιλαμβάνει:  περιγραφή του μνημείου, επισκόπηση της  προηγηθείσας έρευνας  και ιστορικό των επεμβάσεων, βιβλιογραφία, ανάλυση των οικοδομικών υλικών και των συστημάτων δόμησης.
Β. Παθολογία – Διάγνωση
Β.1.Περιγραφή της σημερινής κατάστασης διατήρησης,  καταγραφή προβλημάτων και διάγνωση βλαβών
Β.2. Αξιολόγηση προβλημάτων.
Παραδοτέα:
1. Σχέδια παθολογίας – διάγνωσης
2. Έκθεση παθολογίας – διάγνωσης
Γ. Πρόταση  
Ανάταξη εδωλίων με διόρθωση παραμορφώσεων εν όλω ή εν μέρει, αναλόγως με τις εκάστοτε δυνατότητες και τη σπουδαιότητα αυτών ως προς τη στατική επάρκεια.
  • Στερέωση επί τόπου τμημάτων των εδωλίων, τοπικές στερεώσεις ετοιμόρροπων τεμαχίων (με καρφίδες και ένεμα).
  • Περιορισμένες συμπληρώσεις θραυσμένων εδωλίων με νέο υλικό.
  • Συγκολλήσεις θραυσμένων λίθων του αναλήμματος της σκηνής  και ενίσχυσή τους με αθέατους οπλισμούς.
  • Αποσυναρμολόγηση των λίθων του αναλήμματος της σκηνής με τις μεγάλες παραμορφώσεις, εξυγίανση και επανατοποθέτησή τους.
Παραδοτέα:
1.   Σχέδια πρότασης
  • Κατόψεις του κοίλου και της σκηνής (κλ. 1:20-1:50)
  • Τομές του κοίλου, των αναλημμάτων και της σκηνής (κλ. 1:20) 
  •  Όψεις των αναλημμάτων και της σκηνής (κλ. 1:20)
2.   Τεχνική Έκθεση
Θα αναλυθούν οι στόχοι και η μεθοδολογία της μελέτης και θα  περιγραφούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις.

Δ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών κατά φάσεις
Ε. Ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η μελέτη κατατίθεται στο ΔΙΑΖΩΜΑ. Ο Πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ αφού φέρει τη μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο την προωθεί για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (Δ.Α.Α.Μ, Δ.Ι.Π.Κ.Α. και ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) για την κατά νόμον έγκριση.
Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Μελετητή, κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία του συγκεκριμένου σταδίου εκπόνησης της μελέτης.
Ο μελετητής θα βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τη ΛΘ΄ Ε.Π.Κ.Α., έτσι ώστε κατά τη σύνταξη της μελέτης να λάβει υπ’ όψιν του:
α.τις επεμβάσεις στο μνημείο και στο άμεσο περιβάλλον του στο πλαίσιο του έργου του Ε.Σ.Π.Α.- κυρίως για τις παραγράφους Α και Γ του άρθρου 2
β.τα αποτελέσματα της στοχευμένης υποστηρικτικής ανασκαφής του μνημείου που θα διενεργηθεί από την Εφορεία.»
Με επιστολή του ο «πρύτανης» της Αυτοδιοίκησης, πρώην δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος ευχαρίστησε τον «καλό άγγελο», όπως τον χαρακτήρισε συμπατριώτη μας από την Βλαχέρνα Αρκαδίας, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τρύφωνα Κολλίντζα, χάριν των προσωπικών πρωτοβουλιών του οποίου εξασφαλίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά απαραίτητα για την υλοποίηση των οραμάτων του Διαζώματος στο αρχαίο θέατρο Ορχομενού.
Το αρχαίο θέατρο Ορχομενού, αποτελεί την προμετωπίδα του πλούτου που κρύβει για την χώρα μας η Αρκαδική γη. Η ανάδειξη και αποκατάσταση του αποτελούν παράδειγμα αναπτυξιακής πολιτικής στην οποία ο Δήμος Τρίπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλοι οι φορείς οφείλουν να ρίξουν επιτέλους το βλέμμα τους. Αυτού του τύπου την ανάπτυξη ζητά ο τόπος, σ’ αυτήν συμβάλλουν όλες οι υγιείς δυνάμεις της Αρκαδικής γης και εκτός αυτής. Έχουμε «στην αυλή μας» ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής, ιστορίας και αισθητικής λίγα χιλιόμετρα έξω απ’ το Λεβίδι, του οποίου η αποκατάσταση και ανάδειξη εκτός από οφειλή στο παρελθόν μας μπορεί να αλλάξει την «θέση μας» στον παγκόσμιο τουριστικό και πολιτιστικό χάρτη.
Για το θέατρο αυτό υπήρξε αδιαφορία δεκαετιών από τους «αρμόδιους και αναρμόδιους», καθώς δεν εξυπηρετούσε «άμεσες προτεραιότητες», εκλογικά παζάρια και εργολαβικές εκδουλεύσεις, σε όσους δυστυχώς οραματίζονταν-ευχόμαστε όχι ακόμα- ανάπτυξη τύπου «Ασπροπύργου» για την περιοχή μας. Ιδού η Ρόδος κύριοι…!!!