~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ TOΥ ο Ν. Κωστάρας (καπετάν Νικόλας)

Στις 16 Μαρτίου 2011, η Ένωση Ελλήνων Λογοτε­χνών, τίμησε για το πλου­σιότατο συγγραφικό έργο του εκλεκτού μέλους τους και εξ Αρκαδίας καταγόμε­νου καπετάν Νικόλα Κωστάρα.


Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα Υπαλλήλων Τράπε­ζας Ελλάδος από τον εξαί­ρετο συμπατριώτη μας και διακεκριμένο δικηγόρο και κριτικό λογοτεχνίας Ηλία Γιαννικόπουλο.
Το γεγονός γνωστοποιή­θηκε και αναφέρθηκε ευρέως από τα ΜΜΕ εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. τα οποία πολλές φορές τα εμπνευσμένα άρθρα του έχουν φι­λοξενήσει.
Άξιος της τιμητικής διάκρισης ο καπετάν Νικόλας διότι λίγοι γνωρίζουν ότι εκτός από την ενασχόλησή του με τον γραπτό λόγο διετέλεσε για δεκαετίες (καίτοι ορεσί­βιος από τα «κατσάβραχα» των Κακουραΐικων της Γορ­τυνίας...) στα πελάγη όπου σπούδασε, όπως ο ίδιος λέ­γει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της ζωής.
Τον καπετάν Νικόλα, Πλοί­αρχο - Συγγραφέα τιμήσανε με την παρουσία τους τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, οι συνάδελφοι και φίλοι του Εμπορικού Ναυ­τικού, Προεδρεία - Αρκαδι­κών Συλλόγων και ιδιαίτε­ρα ο Σύλλογος Κακουραίων, οι συνεργάτες του από τις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, καθώς και πολλοί φίλοι του με προεξάρχοντα τον καθη­γητή του Πανεπιστημίου Α­θηνών κ. Βασίλη Κύρκο.
Εμείς οι Αρκάδες της Αυ­στραλίας, γνωρίζουμε τον καπετάν Νικόλα από τα' άρ­θρα που μας έχει στείλει και τα έχουμε φιλοξενήσει στην εφημεριδούλα μας καθώς και στο ALBUM των 50 χρό­νων του Συλλόγου μας. Τον θεωρούμε πατριώτη μας - Αρκά - λόγω καταγωγής αλ­λά και μετανάστη, έναν α­πό εμάς.
Επίσης θεωρώ τον εαυτόν μου τυχερό που είχα την ευ­καιρία να τον γνωρίσω προ­σωπικά τον περασμένο Σε­πτέμβριο στην Αθήνα και κα­θώς παίρναμε το παγωτό που κέρασε στην πλατεία του Αμαρουσίου βρεθήκαμε να έχουμε τελειώσει και το ίδιο Πανεπιστήμιο. Οι Αρκά­δες της Αυστραλίας, με αγά­πη του αφιερώνουμε τούτο. το μικρό σχόλιο, και τον δια­βεβαιώνουμε ότι είμαστε πάντοτε υπερήφανοι γι' αυ­τόν και του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και γερός να δημιουργεί.

_________ Δημ. Αλεξόπουλος,

Πρόεδρος Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας

Παρουσίαση του μυθιστορήματος Νοματαίος του Βασίλη Κουνέλη στο ΛεβίδιΠαρουσίαση του μυθιστορήματος Νοματαίος του Βασίλη Κουνέλη θα γίνει την Παρασκευή 19 Αυγούστου και ώρα 20.00 μ.μ. στο Λεβίδι Αρκαδίας στο καφενείο «Ευφρόσυνες Γεύσεις». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο εκδότης του Αρκαδικού Βήματος Πάνος Αϊβαλής.