~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

«ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ»Στο ̟πλαίσιο στήριξης και ενθάρρυνσης του εθελοντισμού στην Πατρίδα
μας, το Συμβούλιο της Το̟πικής Κοινότητας Βαλτεσινίκου, του  Δήμου
Γορτυνίας στην Αρκαδία, διοργάνωσε εκδήλωση το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011:
«Γιορτή αγά̟πης για το ̟παιδί,
αγκαλιάζω το ̟παιδί, αγκαλιάζω τη ζωή»
Η εκδήλωση είχε σκο̟πό την ενημέρωση και ευαισθητο̟ποίηση της
το̟πικής κοινωνίας στο φιλανθρω̟πικό και κοινωνικό έργο της
«Αγκαλιάς», η ο̟ποία δραστηριο̟ποιείται ήδη δεκατρία χρόνια στην
Πατρίδα μας, καλλιεργώντας ̟πνεύμα σεβασμού του ανθρώ̟που
«εξ΄άκρας συλλήψεως», έχοντας το δικαίωμα στη ζωή ως μοναδικό και
ανε̟πανάλη̟πτο ̟πρόσω̟πο.

Η Γιορτή ̟πραγματο̟ποιήθηκε με τη συμβολή του Προέδρου της Το̟πικής
Κοινότητας Βαλτεσινίκου κ. Θεόδωρου Ρέ̟̟ππα, του Μοναχού της Ιεράς
Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκου ̟.  Δανιήλ, της
Φιλολόγου Αντωνίας Κορδο̟πάτη, Εθελόντριας της «Αγκαλιάς», η
ο̟ποία ήταν και η συντονίστρια της εκδήλωσης, των Εθελοντών
κατοίκων του Βαλτεσινίκου, αλλά και των Χορηγών, και ̟προ̟πάντων
των νεαρών μαθητών και μαθητριών της ̟περιοχής, ̟που όλοι μαζί με
̟προθυμία, ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά ̟προσέφεραν με ανιδιοτέλεια
τον κό̟πο και την αγά̟πη τους στην «Αγκαλιά», στηρίζοντας με αίσθημα
ευθύνης τον συνάνθρω̟πο και α̟ποδεικνύοντας ότι η ανθρω̟πιά δεν
χάθηκε και στις μέρες μας.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης στις 6:30 μ. μ. τελέσθηκε Εσ̟περινός
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκου α̟πό τον ̟.
Γεώργιο Μεταλληνό με τη συμμετοχή του ιερομονάχου ̟. Ανδρονίκου
Βερτό̟ουλου και των ιερέων ̟. Σωτηρίου Χούσου, του ̟. Χρήστου
Πετρό̟ουλου και του ̟.  ημητρίου Κωστό̟ουλου .
Στον Εσ̟ερινό έψαλλαν οι Ιεροψάλτες της Ιεράς Μητρο̟πόλεως
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Βασίλειος Γεωργαράς και Βασίλειος
Μ̟ιστόλας.
Στον Εσ̟περινό διακόνησαν ο Εφημέριος του Βαλτεσινίκου ̟.
Θεμιστοκλής και ο Μοναχός της Ιεράς Μονής ̟ Δανιήλ.
Η Ιερά Μονή ̟πρόσφερε κέρασμα και άρτο στο εκκλησίασμα.
Η εκδήλωση ̟πραγματο̟ποιήθηκε στον ̟προαύλιο χώρο του  Δημοτικού
Σχολείου Βαλτεσινίκου, το βράδυ στις 8:30 μ.μ. και την τίμησαν με την
̟παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητρο̟πολίτης Γόρτυνος και
Μεγαλου̟πόλεως κ.κ. Ιερεμίας,
Ο εκ̟πρόσω̟πος της ̟Περιφέρειας Πελο̟ποννήσου κ. Νίκος
Γιαννακό̟πουλος,
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π. Βαλασό̟πουλος,
Ο Πρόεδρος της ΤΕ ΚΑ κ. Γ. Μ̟παρούτσας,
Ο  Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννό̟πουλος,
Οι Αντιδήμαρχοι  Δήμου Γορτυνίας κ. Ιωάννης Παναγιωτακό̟πουλος
και κ. Π. Γκιώκας
Ο τέως  Δήμαρχος Κλείτορος κ. Βασίλειος Κουρσαράκος και τέως
 Δήμαρχος Λεβιδίου Αθανάσιος Καβουρίνος,
Τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά
εκ̟ροσώ̟πησαν:
Ο Πρωτο̟πρεσβύτερος ̟. Γεώργιος Μεταλληνός, ιδρυτικό μέλος
Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βαρβάρα Μεταλληνού,
Η Αντι̟πρόεδρος κ. Ελ̟ινίκη Γιαννο̟πούλου,
Η Ταμίας κ. Καλλιό̟πη Λουκάκη,
Η Ειδική Γραμματέας κ. Αγγελική Κορδο̟πάτη,
Ο  Διευθυντής του Συλλόγου κ. Αλέξανδρος Αλεξό̟πουλος
και τα Τακτικά Μέλη κ. Λουκάς Λουκάκης και κ. Σταύρος Δρακό̟πουλος.
Η εκδήλωση ̟περιελάμβανε:
►Ομιλίες με:
Ομιλητή τον ιατρό κ. Βασίλειο Μ̟έλλιο, Γυναικολόγο - Μαιευτήρα  Δρ.
των Πανε̟πιστημίων Βιέννης και Αθηνών, με θέμα: «Το έμβρυο ο
αγέννητος άνθρω̟πος».
Ομιλήτρια την ̟πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού,  Δρ. Θεολογίας -
Φιλόλογο, Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η
Αγκαλιά, με θέμα: «Το αγέννητο ̟παιδί και η μητρική αγά̟πη».
Ομιλητή τον ̟πρωτο̟πρεσβύτερο ̟. Γεώργιο Μεταλληνό, Ομότιμο
Καθηγητή του Πανε̟πιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η άγαμη μητέρα στα
μάτια ενός Πατερικά Ορθοδόξου».
Ιδιαίτερη αίσθηση ̟προκάλεσε στους ̟παρευρισκομένους η ̟παρουσία
και η ομιλία του ειδικευόμενου Ψυχιάτρου κ. Στέλιου Κυμ̟πουρό̟πουλου, ο ο̟ποίος στην ομιλία του τόνισε την αξία του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς ̟προσφοράς στον συνάνθρω̟πο και
εξέφρασε τον θαυμασμό του σε όλες εκείνες τις μητέρες ̟που ̟παρ΄ όλες
τις δυσκολίες και τα διλήμματα α̟ποφασίζουν να κρατήσουν τα ̟παιδιά
τους και να τα μεγαλώσουν με αγά̟πη.
Στη συνέχεια δόθηκαν αναμνηστικά - ευχαριστήρια στους ανθρώ̟πους
εκείνους ̟που εθελοντικά εργάστηκαν, καθώς και στις ε̟πιχειρήσεις ̟που
̟προσέφεραν τα ̟προϊόντα ή υ̟πηρεσίες τους βοηθώντας στην
̟πραγματο̟ποίηση της εκδήλωσης.
Ιδιαίτερες ευχαριστήριες οφείλονται στην κ. Άντζελα Πα̟παηλίου –
Οργάνωση εκδηλώσεων εγώ & εσύ Τρί̟πολη - για την συμ̟παράστασή
της και την ̟πολυ̟ποίκιλη συνδρομή της στην οργάνωση της όλης
εκδήλωσης.
Στον ίδιο χώρο του σχολείου λειτούργησαν Παιδική Έκθεση
Ζωγραφικής με τα έργα των ̟παιδιών ̟που έλαβαν μέρος στον 3ο
Πανελλήνιο Δ ιαγωνισμό Ζωγραφικής της «Αγκαλιάς» για ̟παιδιά έως
13 χρονών, με θέμα:
«Ζωγράφισε κι εσύ με χρώματα ̟πολλά κι Αγά̟πη τη δική σου «Αγκαλιά»
Στείλε την για όλου του κόσμου τα ̟παιδιά …».
►Παιδικό Πάρτυ και Παιχνιδού̟πολη με φουσκωτά ̟παιχνίδια, μασκώτ,
ζωγραφική ̟προσώ̟που (face painting), DJ, καραόκε,
μ̟παλονοκατασκευές, ̟παγωτατζή.
►Μουσική Βραδιά με δεξίωση και ζωντανή μουσική. Μουσικό σχήμα
έ̟παιξε λαϊκά, έντεχνα και ρεμ̟πέτικα τραγούδια. Την εκδήλωση
̟πλαισίωσαν μουσικά η Κατερίνα Κατσίγιαννη εκ Βαλτεσινίκου και η
μαθήτρια της Β΄ Τάξης Λυκείου, Ελένη Αδαμο̟πούλου οι ο̟ποίες
τραγούδησαν αφιλοκερδώς.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκου την ο̟ποία τέλεσε ο ̟.
Γεώργιος Μεταλληνός με τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρο̟πόλεως
Γόρτυνος και Μεγαλου̟όλεως, Αρχιμανδρίτη ̟. Ιάκωβο Κανάκη και
τον Ιερομόναχο ̟. Ανδρόνικο Βερτό̟ουλο. Στη Θεία Λειτουργία
έψαλλαν ο Εφημέριος του Βαλτεσινίκου ̟. Θεμιστοκλής και ο
Μοναχός της Ιεράς Μονής ̟.  Δανιήλ. Μετά τη Θεία Λειτουργία
̟προσφέρθηκε εκ μέρους της Ιεράς Μονής στο εκκλησίασμα κέρασμα και
στους φιλοξενουμένους «τρά̟πεζα» στο Αρχονταρίκι της Μονής.
Σε όλους όσοι συνετέλεσαν στην ̟πραγματο̟ποίηση αυτής της εκδήλωσης
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε να τους μιμηθούν και
̟πολλοί άλλοι ιδιαίτερα τώρα στις δύσκολες ώρες ̟που ̟ερνάει η
Πατρίδα μας.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΑ ΠΑΕΙ !!ENA VIDEO ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ! ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΑ ΤΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 25/5/20111 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ !!
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ
δημιουργία, μοντάζ: Δημήτρης Σαββαΐδης

Σπάρτη - Αθήνα με τα πόδια


ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ

 ....με τα πόδια

... αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα τα μέλη της ομάδας των αγανακτισμένων που ξεκίνησαν πεζή από τη Σπάρτη με σκοπό να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα ....

Σπάρτη - Αθήνα με τα πόδια
Στο δρόμο για την Αθήνα βρίσκεται η ομάδα των αγανακτισμένων, η οποία ξεκίνησε στις οκτώ  το βράδυ της Κυριακής από το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, προκειμένου να συναντηθεί με τα άλλα μέλη του κινήματος, στην πλατεία Συντάγματος.
Όπως είπαν, το μήνυμα που μεταφέρουν είναι "Οχι στην αρπαγή της Ελλάδας - Οχι στην αρπαγή της Ευρώπης", ενώ στην Αθήνα αναμένεται να φτάσουν αύριο.
Κατά την εκκίνησή τους συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες πολίτες της Σπάρτης, προκειμένου να τους συμπαρασταθούν και να τους εμψυχώσουν.
"Οι Σπαρτιάτες ξεκινάμε πορεία από το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Λακεδαιμόνιοι, Πελοποννήσιοι, Έλληνες, Ευρωπαίοι, κάτοικοι αυτού του πλανήτη συνταχθείτε μαζί μας", αναφέρουν στο κάλεσμά τους οι αγανακτισμένοι της Σπάρτης.

*εφημ. "ΕΘΝΟΣ"

Οι εγγραφές στη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας στην Στεμνίτσα


  Ξεκίνησαν οι εγγραφές   και θα διαρκέσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 
Άνοιξε η περίοδος εγγραφών για σπουδές στη δημόσια Σχολή Αργυροχρυσοχοίας Στεμνίτσας
Αρκαδίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. 
Στο δημόσιο αυτό σχολείο μπορούν να εγγραφούν μαθητές κάθε ηλικίας, τουλάχιστον με Απολυτήριο Γυμνασίου (Α΄ Τάξη).
Η φοίτηση στην Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας - 1ο Τ.Ε.Ε. Στεμνίτσας, όπως είναι το "υπηρεσιακό" του
όνομα, μετά την νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, περιλαμβάνει δύο Κύκλους Σπουδών (Κύκλος Α΄:
Τάξη Α΄ και Β΄, 2 χρόνια - Κύκλος Β΄, σύν 1 χρόνο).
Το σχολείο στεγάζεται σε διώροφο παραδοσιακό κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε τα τελευταία
χρόνια από τον Δήμο Τρικολώνων με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια κτλ.)
Στους σπουδαστές της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας - Τ.Ε.Ε. Στεμνίτσας παρέχεται δωρεάν μεταφορά
από και προς τον μόνιμο τόπο διαμονής τους, δωρεάν σίτιση μεσημέρι και βράδυ σε εστιατόρια του
χωριού εφ' όσον διαμένουν στη Στεμνίσα, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με επιδότηση του ενοικίου
τους από την Πολιτεία.
Οι μαθητές που φοιτούν στο Τ.Ε.Ε. Στεμνίτσας σπουδάζουν την Αργυροχρυσοχοΐα σε τρία πλήρως
εξοπλισμένα εργαστήρια και δύο σχεδιαστήρια. Έχουν ακόμα στην διάθεσή τους ένα εργαστήριο
Πληροφορικής με 15 σταθμούς σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πληροφορίες - Επικοινωνία
Ταχ. διεύθυνση: Τ.Ε.Ε. Στεμνίτσας, 22 024 Στεμνίτσα
Τηλέφωνα: 2795081227, 2795081203 (Φάξ), 6974337726, 6972252492
E-mail: mail @ 1tee-stemn.ark.sch.gr και tee_stem @ otenet.gr
Site: http://users.otenet.gr/~tee_stem/

Έκθεση ζωγραφικής «Ποιητικά» του Γιάννη Ψυχοπαίδη, στο Ψάρι Γορτυνίας


Γιάννης Ψυχοπαίδης στην «Η Αρκαδιανή»


Ο Σύλλογος Ψαραίων Αθήνας και το πολιτιστικό και γευσιγνωστικό κέντρο «Η Αρκαδιανή», εγκαινίασαν  την έκθεση ζωγραφικής «Ποιητικά» του Γιάννη Ψυχοπαίδη, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουνίου, σε αίθουσα του δημοτικού σχολείου του χωριού Ψάρι. Η έκθεση περιλαμβάνει μια επιλογή έργων διαφορετικών περιόδων της δουλειάς του μεγάλου ζωγράφου, με κεντρικό άξονα τον διάλογο της ζωγραφικής με την ποίηση, ζωγραφικά έργα που αναζητούν να εκφράσουν μια εσωτερική σχέση, με τον ποιητικό λόγο της Οδύσσειας και του ποιητή-φιλόσοφου Παρμενίδη μέχρι και με τους σύγχρονούς μας Σεφέρη, Σαχτούρη και Δημουλά.Στην έκθεση εκτίθεται παράλληλα και ένα πλούσιο υλικό από αφίσες, καταλόγους και βιβλία του καλλιτέχνη από τις εκθεσιακές δραστηριότητές του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την μορφή μιας αναδρομικής παρουσίασης αρχειακού υλικού.
Σημαντική επένδυση 
Σημαντικό ρόλο και  εφαλτήριο αυτών των δημιουργικών πρωτοβουλιών έπαιξε  το συγκρότημα της «Αρκαδιανής». Είναι μια πρωτότυπη και εμπνευσμένη αγροτουριστική και πολιτιστική πρόταση. Πέντε νέοι άνθρωποι έκτισαν, εξόπλισαν και λειτουργούν από τέσσερα χρόνια μια πλήρη μονάδα παραγωγής, διανομής, πώλησης αγροτικών προϊόντων, δεχόμενοι χιλιάδες επισκέπτες για το εστιατόριο, για τους παραγωγικούς κήπους, για το υπαίθριο θέατρο.
Μοναδικό θησαυρό για όλη την Ελλάδα αποτελεί η βιβλιοθήκη 500 και πλέον βιβλίων μαγειρικής, εκδοθέντων από το 1830 και μετά. Η εξαιρετική αυτή συλλογή είναι στην διάθεση οποιουδήποτε μελετητή της ιστορίας της ελληνικής διατροφής από της συστάσεως του ελληνικού κράτους και την αναφορά στους ανθρώπους που την διαμόρφωσαν.

*από το: http://ogatosblogspot.blogspot.com/2011/06/21-6-11.html

Γράμμα βρετανίδας τουρίστριας στη Telegraph για τις διακοπές της στη Κρήτη“Η τωρινή ανησυχία για την ελληνική οικονομία και ο φόβος μας για την αναγκαιότητα περισσότερων δανείων που θα την βοηθήσουν να ανακάμψει μπορεί να μειωθεί με ένα αρκετά ευχάριστο τρόπο...


Μόλις γύρισα από ένα απολαυστικό ταξίδι για διακοπές στην Κρήτη, που θα συνιστούσα σε όλους που ενδιαφέρονται για την οικονομία της Ελλάδας. Αγνοείστε τα πακέτα all – inclusive, αφού προφανώς όλα τα λεφτά φεύγουν από τη χώρα και καταστρέφουν τις μικρές ταβέρνες, που αποτελούν μέρος της ψυχής κάθε τόπου» Τα παραπάνω δεν αποτελούν μέρος καμιάς διαφημιστικής καμπάνιας από κανέναν επίσημο ή ανεπίσημο φορέα, αλλά γράμμα που έστειλε στις 10 Ιουνίου μια αγγλίδα τουρίστρια στην “Telegraph” αναφέροντας την εμπειρία της από τις ολιγοήμερες διακοπές που είχε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο ορεινό χωριό Καπετανιανά, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800μέτρα στα Αστερούσια Όρη. Η Liz Eales, στο γράμμα της προτείνει έναν ευχάριστο τρόπο για να βοηθηθεί η οικονομία της Ελλάδας, και ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος με τον οποίο δημοσιεύεται στην αγγλική εφημερίδα «Απολαμβάνοντας τη μείωση του ελληνικού χρέους σε μια μικρή ταβέρνα. Βοήθεια για την οικονομία της Ελλάδας». Το δημοσίευμα αυτό ανακινεί ένα προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί στους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, όσον αφορά τις συνέπειες των διακοπών τύπου all inclusive για την οικονομική επιβίωση των καταστημάτων, εστιατορίων, καφέ που υπάρχουν γύρω από τα ξενοδοχεία. Τι προσφέρουν τα πακέτα all inclusive All inclusive σημαίνει όλα περιλαμβάνονται. O τουρίστας που θα επιλέξει το συγκεκριμένο πακέτο είναι «καλυμμένος» στη διαμονή, τη διατροφή και τη διασκέδαση. Συγκεκριμένα, οτιδήποτε αφορά τη διατροφή, δηλαδή πρωινό, γεύμα, δείπνο, σνακ, παγωτά, καφέδες, αναψυκτικά, ποτά έχει προπληρωθεί. Tο ίδιο ισχύει και για τη διασκέδαση, αφού το πακέτο παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να κάνει spa ή διάφορα σπορ (τένις, wind serf, καταδύσεις κ.ά.) εντελώς δωρεάν. Oι αλυσίδες που λειτουργούν με all inclusive πακέτα διαθέτουν επίσης ειδική υπηρεσία για τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, διοργανώνουν βραδιές με μουσική, χορό κ.λπ Διαμάχη μεταξύ καταστηματαρχών και ξενοδόχων Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ενώσεως Καταστηματαρχών στο Ενετικό Λιμάνι κ. Σταύρο Μαρινάκη η ζημιά που προκαλούν είναι ευρύτερη για την τοπική οικονομία καθώς οι τουρίστες πολύ συχνά μένουν μέσα στα ξενοδοχεία και δεν βγαίνουν έξω στον τόπο που τους φιλοξενεί. Στον ίδιο τόνο με τον κ. Μαρινάκη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων Κρήτης Στρατής Δαγκωνάκης, αναφέρει ότι «είναι αποκαρδιωτικό το φαινόμενο να βλέπεις στη Xερσόνησο, στα Mάλια, τον Aγιο Nικόλαο, στο Pέθυμνο και τα Xανιά να έχουν τα ξενοδοχεία "All Inclusive" τουρίστες και τα γειτονικά καφέ, εστιατόρια, καταστήματα με σουβενίρ να είναι παντελώς έρημα, χωρίς δουλειά». Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη των ξενοδόχων καθώς θεωρούν ότι τα πακέτα all inclusive δημιουργήθηκαν ως ανάγκη λόγω της χαμηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσέφεραν στους τουρίστες επαγγελματίες του χώρου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Ξενοδόχων Χανίων κ. Νίκο Κόρακα, το all inclusive είναι ένα τμήμα της αγοράς με διάφορα επίπεδα ποιότητας, υπάρχει το ακριβό, το φτηνό και το ενδιάμεσο επίπεδο. Το αν η υπόλοιπη αγορά και κυρίως οι ταβέρνες, το θεωρούν ξεπεσμό του τουρισμού, αυτό θα πρέπει να το αναζητήσουν στο δική τους ανικανότητα.Είναι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για τη ραγδαία αύξηση του all inclusive καθώς επί σειρά ετών, συμβαίνουν άσχημα πράγματα ειδικά στον επισιτιστικό τομέα που διασύρουν ολόκληρες περιοχές. Το all inclusive στη Κρήτη 

Σύμφωνα πάντως με τον κ. Κόρακα στα Χανιά δεν υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία με υπηρεσίες all inclusive καθώς δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στο Ηράκλειο. 
Αντίθετα περιοχές όπως η Χερσόνησος και τα Μάλια, αποτελούν έναν από τους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας που είναι πολύ διαδεδομένα πακέτα all inclusive διακοπών. 
Μάλιστα φέτος ένα ποσοστό 80% των τουριστών που καταφθάνουν στην Κρήτη κάνει διακοπές μέσα από τέτοια πακέτα. 
Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η αύξηση αυτή αποτελεί και σημείο των καιρών καθώς οι τουρίστες που επιλέγουν να κάνουν διακοπές μέσα σε κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας επιθυμούν να γνωρίζουν από πριν το συνολικό κόστος των διακοπών τους. 
Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία και προβλέψεις για το 2011, οι Ευρωπαίοι τουρίστες επιλέγουν σε ποσοστό 20% παραπάνω από πέρυσι, να κάνουν διακοπές με «όλα πληρωμένα».

Flashnews.gr/

Στη Βουλή το θέμα της καθυστέρησης συνταξιοδότησης του Οδυσσέα Γιαννόπουλου δύο χρόνια τώρα από τον ΟΑΕΕ!!! Ντροπή σας κύριοι του ΟΑΕΕΟ βουλευτής Επικρατείας, Βασίλης Μουλόπουλος κατέθεσε αναφορά προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη σχετικά με το ζήτημα συνταξιοδότησης του εξόριστου κατά την περίοδο της Απριλιανής Χούντας, Οδυσσέα Γιαννόπουλου.


 
Ο Οδυσσέας Γιαννόπουλος κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συνταξιοδότησή του, στις 7 Σεπτεμβρίου 2009, στον ΟΑΕΕ Τρίπολης και ... μετά από διάστημα περίπου δύο ετών, τα έγγραφα αυτά παραμένουν στα περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΕ στην αρκαδική πρωτεύουσα. 

Παράλληλα, και παρά τις σχετικές εκκλήσεις του κ. Οδυσσέα Γιαννόπουλου προς την διοίκηση του ΟΑΕΕ, για το πότε θα καταβληθεί η σύνταξή του, ουδεμία απάντηση έχει λάβει. Και όλα αυτά, ενώ κατά τα άλλα, ο ΟΑΕΔ του έχει ζητήσει αριθμό λογαριασμού τράπεζας και φωτοτυπία του βιβλιαρίου του, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της σύνταξής του, από τον Οκτώβριο του 2010.
Ο Οδυσσέας Γιαννόπουλος υπήρξε ο νεότερος σε ηλικία εξόριστος κατά την διάρκεια της Χούντας των συνταγματαρχών, καθώς βρέθηκε διαδοχικά και για τρία χρόνια (1967-1970), στην Γυάρο, το Λακί της Λέρου και τον Ωρωπό. Για την δράση του αυτή, η Ελληνική Δημοκρατία τον έχει τιμήσει με αναμνηστικό μετάλλιο, το 1989.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011.
Ο καταθέτων βουλευτής
Βασίλης Μουλόπουλος


*από το ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑ

Ημερίδα στο Βαλτεσινίκο με θέμα: «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΩΝ «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 12  Ιουνίου 2011  και ώρα 12 μ.μ.ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ»

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΘΑ ΔΩΣΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ
Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΥΟΙΩΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Γιώργος Θ. Μιχόπουλος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : από τους συμπατριώτες που έχουν προσφερθεί αφιλοκερδώς να προσφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στο παραπάνω θέμα.

Για τα Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                               Ο Πρόεδρος του Π.Κ.Β.
Στάθης Ρέππας                                              Ιωάννης Ζερίτης

Τρίπολη: Σε αδιέξοδο βρίσκεται χωρίς εισόδημα εδώ και 21 μήνες!!! Ντροπή σας κύριοι
Στα όρια της εξαθλίωσης βρίσκεται ένας συμπολίτης μας, ο Οδυσσέας Γιαννόπουλος, πριν από 21 μήνες έκλεισε την επιχείρηση του και κατέθεσε τα χαρτιά του για σύνταξη.. από τότε ξεκινάει και ο Γολγοθάς του.
Με διάφορα κολλήματα που βρίσκουν τα κατά τόπους γραφεία ΟΑΕΕ καθυστερούν να βγάλουν την απόφαση καταβολής της σύνταξης του κι έτσι μη έχοντας άλλο εισόδημα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Χαρακτηριστικά μας λέει ότι ενώ τον τίμησε το Ελληνικό κράτος για την συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα τώρα τον τιμωρεί.
Καταγγέλλει για αναξιοπιστία τον αναπληρωτή υπουργό κ. Κουτρουμάνη ότι ψεύδεται όταν λέει ότι η απόδοση της σύνταξης θα γίνετε σε 6 μήνες όταν για την δική του περίπτωση έχουν περάσει είδη 21 μήνες.

Εκδήλωση παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ


στο Καφέ – Βιβλιοπωλείο «Έναστρον» Σόλωνος 101,
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 και ώρα 19.00


Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
Γενναδιου 8 και Ακαδημίας, 10678, Αθήνα

Η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών
Γλάδστωνος 5, 10677, Αθήνα 
                   και
οι Εκδόσεις//περιοδικό «Ύφος»
Πυθίας 6, Πλατεία Κυψέλη 

Έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση 
της νέας ποιητικής συλλογής του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ

Θα απευθύνουν χαιρετισμό:
Παύλος Ναθαναήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΛ
Ηλίας Στασινός
Πρόεδρος της Εταιρείας Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών

Την Ποιητική Συλλογή θα παρουσιάσουν:
Δημήτρης Καραμβάλης, Επιτ. Μέλος ΕΕΛ κριτ.λογοτεχνίας, ποιητής 
Κώστας Καρούσος, Έφορος Δ.Σ. κριτ. λογοτεχνίας, ποιητής 

Ποιήματα θα απαγγείλει η Ντίνα Ρίτσου συγγραφέας, ηθοποιός

Συντονίζει ο Δημοσιογράφος Πάνος Αϊβαλής
Σας περιμένουμε