~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο - Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη»ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αλ. Σούτσου 29 & Σαχτούρη                                                 

      Τ.Κ.   22 100  ΤΡΙΠΟΛΗ     

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Α/Α΄ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ζ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2710 230532 (εσωτ. 9115)  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2517/1/279-μστ 

Τρίπολη 21 Σεπτεμβρίου 2011 


                                  
ΑΠΟΦΑΣΗ  21/2011

   Θ Ε Μ Α : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο { Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη}»


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις  του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4.    Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αυτοκινητόδρομο: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο - Σπάρτη και συγκεκριμένα από τη  Χ/Θ 174+500 έως τη Χ/Θ 175+700, στην κατεύθυνση προς  Καλαμάτα, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης πρανών, από την 07.00΄ ώρα της Παρασκευής (23-9-2011) έως την 21.00΄ ώρα της Τετάρτης (05-10-2011).
5.    Το  υπ΄ αριθ. MRS- 20110916 – 130657 από  16-9-2011 έγγραφο της ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε.
6.    Το υπ΄ αριθ. Λ1/00/10/19/14739 από 21-9-2011 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. /Λ.Σ.Ε.Π./Υπ. Υ. Μ. & Δ.
6. Την υπ΄ αριθ. 68299/11/945774 από 18-9-2011 θετική εισήγηση του Τ.Τ. Αυτ/μων Ανατολικής Πελοποννήσου.
7.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
                                          
                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. - Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον Αυτοκινητόδρομο: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο - Σπάρτη και συγκεκριμένα από τη  Χ/Θ 174+500 έως τη Χ/Θ 175+700, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, από την 07.00΄ ώρα της Παρασκευής (23-9-2011) έως την 21.00΄ ώρα της Τετάρτης (05-10-2011).
Ø  Αποκλεισμός  της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ανωτέρω τμήματος του αυτοκινητόδρομου, από την 07.00΄ ώρα/ 23-9-2011 έως την 21.00΄ ώρα/ 5-10-2011.
Ø  Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

2. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς επίσης   να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).

3. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57-Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.-


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Α.  ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                                                                  Ο   Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ            
  1. ΥΠ.Υ. Μ & Δ./Γ.Γ.Δ.Ε.
Ε.Υ.Δ.Ε.  Παραχωρήσεων/Λ.Σ.Ε.Π.
Πανόρμου 70
115 23 – Α Θ Η Ν Α
(FAX  210 6927640)                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΒΕΝΕΤΗΣ
      2. ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε.                                                                                                     Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
          ( FAX  2710  412050)                                                                                    
      3. Κ/Ξ  ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.                                                                                                    
              (FAX  210   8184928 )                                                                                                        
4.Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΠΕΛ-ΣΟΥ – ΝΕΣΤΑΝΗ
   Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων της
   παρούσας για :
   α. Την Τοιχοκόλληση σε περίοπτη
       θέση της περιοχής του και υποβολή σε
       μας της σχετικής έκθεσης .
   β. Τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του
       καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
       των εργασιών.
   γ. Την αναφορά μετά τη λήξη των εργασιών.
5. ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Α.Ε.Α. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
    - ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
    - ΤΡΟΧΑΙΑΣ
    - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    - ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ (FAX  2106929764)
       101  77  - ΑΘΗΝΑ    
2. Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/Τ.Α.Τ.
             Ε Ν Τ Α Υ Θ Α
3. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4. Δ.Ε.Σ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (FAX 2710 233398)
5.ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
             Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

6. Α. Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / Γ.Α.Α. – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
7. T. T. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΥΘΑ
8. Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΕΝΤΑΥΘΑ 
9.Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
10.ΚΕΝΤΡΟ R/T  51  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΣ
11. ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΦΑΚΕΛΟ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: