~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

Παραβάσεις καθήκοντος στην είσπραξη βεβαιωθέντων φόρων από ιδιωτικές εταιρείες και από δημόσιους φορείς

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ:ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Σοβαρές παραβάσεις καθήκοντος στην είσπραξη βεβαιωθέντων φόρων από ιδιωτικές εταιρείες και από δημόσιους φορείς Κύριε Υπουργέ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρωταρχικό μέλημα των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών είναι η επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή των νόμων κατά τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων σε ΝΠΔΔ καθώς και κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Ο λόγος είναι αφενός να μην βεβαιώνονται φόροι παράνομα στον ελεγχόμενο και αφετέρου να μην υφίσταται οικονομική ζημία το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους που του αναλογούν.
Εάν παρά ταύτα μετά τον φορολογικό έλεγχο υπάρξουν στοιχεία ή καταγγελίες ότι ο έλεγχος δεν έγινε σωστά, δύναται να διαταχθεί επανέλεγχος είτε από τον ίδιο τον ελεγχόμενο, είτε από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, είτε από τον αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αδικία είτε εις βάρος του ελεγχόμενου είτε εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι η διενέργεια επανελέγχου με σκοπό την αδικαιολόγητη διαγραφή η μείωση της φορολογικής οφειλής που βεβαιώθηκε είναι καταφανώς παράνομη. Και αυτό γιατί όχι μόνο καταστρατηγείται η φορολογική νομοθεσία αλλά επιπρόσθετα στερείται το Ελληνικό Δημόσιο πηγής σημαντικότατων εσόδων εκατομμυρίων ευρώ, την στιγμή που το οικονομικό αδιέξοδο πλήττει κατά κύριο λόγο τα μεσαία και κατώτερα στρώματα, μισθωτούς και συνταξιούχους της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ,Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τις πιο κάτω εντολές της Γενικής Διεύθυνσης της Οικονομικής Επιθεώρησης για διενέργεια επανελέγχου με τα αντίστοιχα πορίσματα:
1) Εντολή 1112285/5741/ΔΕΥ-Α 5771/Φ6434/15.12.2006 Πόρισμα 1368/26.02.20072) Εντολή 1072163/3896/ΔΕΥ-Α/3857/Φ6172/03.08.2006 Πόρισμα 873/02.11.20063) Εντολή 1105143/5863/ΔΕΥ-Α 5879/Φ6440/15.12.2006 Πόρισμα 4862/04.01.20074) Εντολή 1072163/3896/ΔΕΥ-Α 3896/Φ6172/03.08.2006 Πόρισμα 873/02.11.20065) Εντολή 1072163/3896/ΔΕΥ-Α 3857/Φ6172/03.08.2006 Πόρισμα 873/02.11.20066) Εντολή 1097059/4926/ΔΕΥ-Β/01.01.2006 Πόρισμα 477/24.01.2008
7) Εντολή 1000903/6141/2007 Πόρισμα 487/24.06.2007
8) Εντολή 1106939 ΠΕ 5947ΠΕ/ ΔΕΥ-Α/05.01.2007 Πόρισμα 1625/05.03.2007
9) Εντολή 1059042 και 1065102/3291 ΔΕΥ-Α 2540 Φ7426/28.05.2008
10) Εντολή 1082471/4328/ΔΕΥ-Α 4332 Φ.6628/18.09.2006
Πόρισμα 622/30.01.200711)
Εντολή 1093425/4865,4889/ΔΕΥ-Α 4908,4926/Φ.4777/19.10.2006
Πόρισμα 8026/01.11.2007 ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ 1107443/6089/ΔΕΥ-Α5651
12) Εντολή 1018067/811 ΔΕΥ-Α 765/Φ.6571/20.02.2007 Πόρισμα 413/10.07.2007
13) Εντολή 1065102/3682/Φ.7446/13.06.2008
14) Εντολή 1039908/Φ.7312 Πόρισμα 1059039/3290/Φ.7425
15) Σε μεγάλη εταιρεία ΕΠΕ (με ΑΦΜ 95585740) διενεργήθηκε έλεγχος από την αρμόδια ΦΑΕΕ Πειραιά, βεβαιώθηκε φόρος και επιβλήθηκαν προσαυξήσεις ύψους 5.052.999 ευρώ. Ακολούθησε επανέλεγχος και το εν λόγω ποσό μειώθηκε στις 200.000 ευρώ
16) Σε τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας βεβαιώθηκε φόρος και επιβλήθηκε πρόστιμο ΚΒΣ και προσαυξήσεις ύψους 50.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό έπρεπε άμεσα να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί. Παρανόμως δεν έχει εισπραχθεί το ποσό αυτό. Με βάση αυτά τα στοιχεία ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
Βάσει ποιων νέων στοιχείων για την κάθε υπόθεση θεώρησε η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία σκόπιμη τη διενέργεια επανελέγχου στις ως άνω 1-15 περιπτώσεις;
Πως δικαιολογείτε το γεγονός ότι σε καμία υπόθεση από τις επανελεγχθείσες δεν διαπιστώθηκε ζημία του Δημοσίου αλλά και στις 15 περιπτώσεις διεγράφησαν οι βεβαιωθέντες φόροι με ανυπολόγιστη ζημία του Δημοσίου;
Πως δικαιολογείτε το γεγονός ότι διατάχθηκε επανέλεγχος χωρίς να προσκομισθούν νέα στοιχεία για τις υποθέσεις;
Εισπράχθηκαν τελικά οι καταλογισθέντες φόροι μετά τη διενέργεια των επανελέγχων ή και αυτοί εκκρεμούν ακόμα;
Παρακαλώ να κατατεθούν όλα τα στοιχεία των υποθέσεων για τις οποίες εξεδόθησαν οι πιο πάνω 15 εντολές, τα σχετικά πορίσματα από τη διενέργεια των συγκεκριμένων επανελέγχων καθώς και οι αποδείξεις από την είσπραξη των τελικώς βεβαιωθέντων φόρων.
Στην περίπτωση 16 για ποιο λόγο παρατηρείται η αδικαιολόγητη και παράνομη καθυστέρηση στην είσπραξη του οφειλόμενου φόρου;
Και ανεξάρτητα από τα ως άνω στοιχεία ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
Σε ποιες περιπτώσεις διενεργήθηκε επανέλεγχος πριν το Μάρτιο του 2004;
Σε ποιες περιπτώσεις απαιτήθηκε επανέλεγχος μετά το Μάρτιο του 2004;
Ποιοι ήταν οι εντολείς για τη διενέργεια διαχειριστικού – οικονομικού ελέγχου στην υπόθεση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Ζαχόπουλου;
Παρακαλώ να κατατεθεί το πόρισμα από τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου. Εάν δεν υπάρχει, να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα αποδεικνύοντα το ακριβές στάδιο ελέγχου. Διατάχθηκε έλεγχος στις υποθέσεις των δομημένων ομολόγων και του Βατοπεδίου;
Και αν όχι, γιατί καθυστερεί η εντολή για την έναρξη του οικονομικού ελέγχου στις συγκεκριμένες υποθέσεις;
Παρακαλώ να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα αποδεικνύοντα το ακριβές στάδιο ελέγχου αυτών των υποθέσεων. Διενεργήθηκε τελικά επανέλεγχος για την υπόθεση της Siemens, όπως ρητά είχε διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ακριβώς; Παρακαλώ να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα αποδεικνύοντα το ακριβές στάδιο επανελέγχου αυτής της υπόθεσης.
Πόσοι επανέλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί για υποθέσεις τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης; Και σε ποιες περιπτώσεις; Παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά πορίσματα και τα ονόματα των εντολέων.
Ο ερωτών και αιτών της κατάθεσης εγγράφων
βουλευτής Πέτρος Τατούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: