~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
........................................ * Συνέχεια του Ιστολογιου της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα" στη δ/νση: - https://arkadiko-vima.blogspot.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..............* ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ (1988 - 2018) - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ από τις παροικίες των Αρκάδων...................... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: arkadikovima@gmail.com
Σύμβουλοι Έκδοσης: Πάνος Σ. Αϊβαλής - Πέτρος Σ. Αϊβαλής
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 χρόνια

31 χρόνια
........................................................................... email: arkadikovima@gmail.com

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού και ήταν αποκλειστικά μεσόγεια, καταλαμβάνοντας το εσωτερικό της Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περιελάμβανε τις επαρχίες, Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλοπόλεως, τη βόρεια Κυνουρία, όλη την επαρχία Καλαβρύτων, τα δυτικά της Κορινθίας και της Αργολίδας, τμήμα της Ολυμπίας, τμήμα της Ηλείας και τη Λακωνική Αράχωβα.

«ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ»Στο ̟πλαίσιο στήριξης και ενθάρρυνσης του εθελοντισμού στην Πατρίδα
μας, το Συμβούλιο της Το̟πικής Κοινότητας Βαλτεσινίκου, του  Δήμου
Γορτυνίας στην Αρκαδία, διοργάνωσε εκδήλωση το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011:
«Γιορτή αγά̟πης για το ̟παιδί,
αγκαλιάζω το ̟παιδί, αγκαλιάζω τη ζωή»
Η εκδήλωση είχε σκο̟πό την ενημέρωση και ευαισθητο̟ποίηση της
το̟πικής κοινωνίας στο φιλανθρω̟πικό και κοινωνικό έργο της
«Αγκαλιάς», η ο̟ποία δραστηριο̟ποιείται ήδη δεκατρία χρόνια στην
Πατρίδα μας, καλλιεργώντας ̟πνεύμα σεβασμού του ανθρώ̟που
«εξ΄άκρας συλλήψεως», έχοντας το δικαίωμα στη ζωή ως μοναδικό και
ανε̟πανάλη̟πτο ̟πρόσω̟πο.

Η Γιορτή ̟πραγματο̟ποιήθηκε με τη συμβολή του Προέδρου της Το̟πικής
Κοινότητας Βαλτεσινίκου κ. Θεόδωρου Ρέ̟̟ππα, του Μοναχού της Ιεράς
Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκου ̟.  Δανιήλ, της
Φιλολόγου Αντωνίας Κορδο̟πάτη, Εθελόντριας της «Αγκαλιάς», η
ο̟ποία ήταν και η συντονίστρια της εκδήλωσης, των Εθελοντών
κατοίκων του Βαλτεσινίκου, αλλά και των Χορηγών, και ̟προ̟πάντων
των νεαρών μαθητών και μαθητριών της ̟περιοχής, ̟που όλοι μαζί με
̟προθυμία, ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά ̟προσέφεραν με ανιδιοτέλεια
τον κό̟πο και την αγά̟πη τους στην «Αγκαλιά», στηρίζοντας με αίσθημα
ευθύνης τον συνάνθρω̟πο και α̟ποδεικνύοντας ότι η ανθρω̟πιά δεν
χάθηκε και στις μέρες μας.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης στις 6:30 μ. μ. τελέσθηκε Εσ̟περινός
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκου α̟πό τον ̟.
Γεώργιο Μεταλληνό με τη συμμετοχή του ιερομονάχου ̟. Ανδρονίκου
Βερτό̟ουλου και των ιερέων ̟. Σωτηρίου Χούσου, του ̟. Χρήστου
Πετρό̟ουλου και του ̟.  ημητρίου Κωστό̟ουλου .
Στον Εσ̟ερινό έψαλλαν οι Ιεροψάλτες της Ιεράς Μητρο̟πόλεως
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Βασίλειος Γεωργαράς και Βασίλειος
Μ̟ιστόλας.
Στον Εσ̟περινό διακόνησαν ο Εφημέριος του Βαλτεσινίκου ̟.
Θεμιστοκλής και ο Μοναχός της Ιεράς Μονής ̟ Δανιήλ.
Η Ιερά Μονή ̟πρόσφερε κέρασμα και άρτο στο εκκλησίασμα.
Η εκδήλωση ̟πραγματο̟ποιήθηκε στον ̟προαύλιο χώρο του  Δημοτικού
Σχολείου Βαλτεσινίκου, το βράδυ στις 8:30 μ.μ. και την τίμησαν με την
̟παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητρο̟πολίτης Γόρτυνος και
Μεγαλου̟πόλεως κ.κ. Ιερεμίας,
Ο εκ̟πρόσω̟πος της ̟Περιφέρειας Πελο̟ποννήσου κ. Νίκος
Γιαννακό̟πουλος,
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π. Βαλασό̟πουλος,
Ο Πρόεδρος της ΤΕ ΚΑ κ. Γ. Μ̟παρούτσας,
Ο  Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιάννης Γιαννό̟πουλος,
Οι Αντιδήμαρχοι  Δήμου Γορτυνίας κ. Ιωάννης Παναγιωτακό̟πουλος
και κ. Π. Γκιώκας
Ο τέως  Δήμαρχος Κλείτορος κ. Βασίλειος Κουρσαράκος και τέως
 Δήμαρχος Λεβιδίου Αθανάσιος Καβουρίνος,
Τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – Η Αγκαλιά
εκ̟ροσώ̟πησαν:
Ο Πρωτο̟πρεσβύτερος ̟. Γεώργιος Μεταλληνός, ιδρυτικό μέλος
Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βαρβάρα Μεταλληνού,
Η Αντι̟πρόεδρος κ. Ελ̟ινίκη Γιαννο̟πούλου,
Η Ταμίας κ. Καλλιό̟πη Λουκάκη,
Η Ειδική Γραμματέας κ. Αγγελική Κορδο̟πάτη,
Ο  Διευθυντής του Συλλόγου κ. Αλέξανδρος Αλεξό̟πουλος
και τα Τακτικά Μέλη κ. Λουκάς Λουκάκης και κ. Σταύρος Δρακό̟πουλος.
Η εκδήλωση ̟περιελάμβανε:
►Ομιλίες με:
Ομιλητή τον ιατρό κ. Βασίλειο Μ̟έλλιο, Γυναικολόγο - Μαιευτήρα  Δρ.
των Πανε̟πιστημίων Βιέννης και Αθηνών, με θέμα: «Το έμβρυο ο
αγέννητος άνθρω̟πος».
Ομιλήτρια την ̟πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού,  Δρ. Θεολογίας -
Φιλόλογο, Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η
Αγκαλιά, με θέμα: «Το αγέννητο ̟παιδί και η μητρική αγά̟πη».
Ομιλητή τον ̟πρωτο̟πρεσβύτερο ̟. Γεώργιο Μεταλληνό, Ομότιμο
Καθηγητή του Πανε̟πιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η άγαμη μητέρα στα
μάτια ενός Πατερικά Ορθοδόξου».
Ιδιαίτερη αίσθηση ̟προκάλεσε στους ̟παρευρισκομένους η ̟παρουσία
και η ομιλία του ειδικευόμενου Ψυχιάτρου κ. Στέλιου Κυμ̟πουρό̟πουλου, ο ο̟ποίος στην ομιλία του τόνισε την αξία του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς ̟προσφοράς στον συνάνθρω̟πο και
εξέφρασε τον θαυμασμό του σε όλες εκείνες τις μητέρες ̟που ̟παρ΄ όλες
τις δυσκολίες και τα διλήμματα α̟ποφασίζουν να κρατήσουν τα ̟παιδιά
τους και να τα μεγαλώσουν με αγά̟πη.
Στη συνέχεια δόθηκαν αναμνηστικά - ευχαριστήρια στους ανθρώ̟πους
εκείνους ̟που εθελοντικά εργάστηκαν, καθώς και στις ε̟πιχειρήσεις ̟που
̟προσέφεραν τα ̟προϊόντα ή υ̟πηρεσίες τους βοηθώντας στην
̟πραγματο̟ποίηση της εκδήλωσης.
Ιδιαίτερες ευχαριστήριες οφείλονται στην κ. Άντζελα Πα̟παηλίου –
Οργάνωση εκδηλώσεων εγώ & εσύ Τρί̟πολη - για την συμ̟παράστασή
της και την ̟πολυ̟ποίκιλη συνδρομή της στην οργάνωση της όλης
εκδήλωσης.
Στον ίδιο χώρο του σχολείου λειτούργησαν Παιδική Έκθεση
Ζωγραφικής με τα έργα των ̟παιδιών ̟που έλαβαν μέρος στον 3ο
Πανελλήνιο Δ ιαγωνισμό Ζωγραφικής της «Αγκαλιάς» για ̟παιδιά έως
13 χρονών, με θέμα:
«Ζωγράφισε κι εσύ με χρώματα ̟πολλά κι Αγά̟πη τη δική σου «Αγκαλιά»
Στείλε την για όλου του κόσμου τα ̟παιδιά …».
►Παιδικό Πάρτυ και Παιχνιδού̟πολη με φουσκωτά ̟παιχνίδια, μασκώτ,
ζωγραφική ̟προσώ̟που (face painting), DJ, καραόκε,
μ̟παλονοκατασκευές, ̟παγωτατζή.
►Μουσική Βραδιά με δεξίωση και ζωντανή μουσική. Μουσικό σχήμα
έ̟παιξε λαϊκά, έντεχνα και ρεμ̟πέτικα τραγούδια. Την εκδήλωση
̟πλαισίωσαν μουσικά η Κατερίνα Κατσίγιαννη εκ Βαλτεσινίκου και η
μαθήτρια της Β΄ Τάξης Λυκείου, Ελένη Αδαμο̟πούλου οι ο̟ποίες
τραγούδησαν αφιλοκερδώς.
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στην Ιερά
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλτεσινίκου την ο̟ποία τέλεσε ο ̟.
Γεώργιος Μεταλληνός με τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρο̟πόλεως
Γόρτυνος και Μεγαλου̟όλεως, Αρχιμανδρίτη ̟. Ιάκωβο Κανάκη και
τον Ιερομόναχο ̟. Ανδρόνικο Βερτό̟ουλο. Στη Θεία Λειτουργία
έψαλλαν ο Εφημέριος του Βαλτεσινίκου ̟. Θεμιστοκλής και ο
Μοναχός της Ιεράς Μονής ̟.  Δανιήλ. Μετά τη Θεία Λειτουργία
̟προσφέρθηκε εκ μέρους της Ιεράς Μονής στο εκκλησίασμα κέρασμα και
στους φιλοξενουμένους «τρά̟πεζα» στο Αρχονταρίκι της Μονής.
Σε όλους όσοι συνετέλεσαν στην ̟πραγματο̟ποίηση αυτής της εκδήλωσης
αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε να τους μιμηθούν και
̟πολλοί άλλοι ιδιαίτερα τώρα στις δύσκολες ώρες ̟που ̟ερνάει η
Πατρίδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: